EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

22.10.2021 - Čiastka 142

381 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 7. októbra 2021, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

382 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

383 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

384 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

385 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

21.10.2021 - Čiastka 141

378 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 29. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

379 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

380 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 611 z 20. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

20.10.2021 - Čiastka 140

371 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 29. septembra 2021 o významných investíciách

372 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 30. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

373 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 5. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

374 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

375 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 28. septembra 2021, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

376 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

377 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. októbra 2021, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

19.10.2021 - Čiastka 139

368 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

369 / 2021 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 18/2018-40 V mene Slovenskej republiky

370 / 2021 Z.z. ... NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PL. ÚS 23/2019-94 V mene Slovenskej republiky

15.10.2021 - Čiastka 138

366 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 601 zo 14. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

367 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

13.10.2021 - Čiastka 137

364 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

365 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

12.10.2021 - Čiastka 136

361 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

362 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov

363 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

08.10.2021 - Čiastka 135

354 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

355 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

356 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

357 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

358 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2021 o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

359 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 574 zo 7. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

360 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z.

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 23. október 2021
Meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava
USD* 1.1630-0.0007
GBP* 0.8437+0.0008
CZK* 25.6550+0.0400
HUF* 363.5200+0.1300
PLN* 4.5975-0.0055
SEK* 9.9748-0.0397
HRK* 7.5265+0.0133
CHF* 1.0668-0.0022
RUB* 81.8586-1.0713

  22.10.2021, 21:34 - Európska komisia rokuje s Čínou o nedostatku horčíka

  22.10.2021, 21:31 - G7 sa dohodla na cezhraničnom využívaní údajov a digitálnom obchode

  22.10.2021, 21:22 - Únia druhýkrát odložila ďalšie kolo rokovaní o voľnom obchode s Austráliou

  22.10.2021, 21:08 - Bruselskí audítori ponúkli predĺžiť dočasnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry

  22.10.2021, 21:03 - Budúcnosťou je vodík a biometán, bez zemného plynu sa však nezaobídeme, tvrdia plynári

  22.10.2021, 20:25 - Úroveň digitalizácie na Slovensku rastie pomalšie ako vo zvyšku EÚ

Bratislava10°C   
Košice9°C   
Poprad5°C   
Žilina4°C   
Zvolen25°C   
Viedeň9°C   
Praha7°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0